رضایی: توانایی تراکتور بیشتر از این است

تراکتور توانست در یک بازی هجومی تیم الجزیره امارات را در تبریز با ٤گل بدرقه کند و این اتفاق خوشایندی برای فوتبال ایران بود در هفته ای که تمام نمایندگان ایران بازی های خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند.

فانتزی

افق

label, , , , , , , , ,

About the author