رضاییان در ریزه اسپور ترکیه/آنها طارمی را هم می خواهند اما هواداران پرسپولیس نگران نباشند

رضاییان در ریزه اسپور ترکیه/آنها طارمی را هم می خواهند اما هواداران پرسپولیس نگران نباشند
رامین رضاییان برای مذاکره با باشگاه ریزه اسپور ترکیه به این کشور سفر کرده است.

رضاییان در ریزه اسپور ترکیه/آنها طارمی را هم می خواهند اما هواداران پرسپولیس نگران نباشند

رامین رضاییان برای مذاکره با باشگاه ریزه اسپور ترکیه به این کشور سفر کرده است.
رضاییان در ریزه اسپور ترکیه/آنها طارمی را هم می خواهند اما هواداران پرسپولیس نگران نباشند

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author