رسمی؛ پراندلی سرمربی والنسیا شد

رسمی؛ پراندلی سرمربی والنسیا شد
چزاره پراندلی، سرمربی باتجربه و سابق تیم ملی ایتالیا با قراردادی تا ماه ژوئن سال 2018، هدایت والنسیا را بر عهده گرفت.

رسمی؛ پراندلی سرمربی والنسیا شد

چزاره پراندلی، سرمربی باتجربه و سابق تیم ملی ایتالیا با قراردادی تا ماه ژوئن سال 2018، هدایت والنسیا را بر عهده گرفت.
رسمی؛ پراندلی سرمربی والنسیا شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author