رحمان نامزد عضویت در انجمن ورزشکاران پارالمپیکی

رحمان نامزد عضویت در انجمن ورزشکاران پارالمپیکی
وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران به همراه ۲۱ ورزشکار دیگر نامزد انتخابات انجمن ورزشکاران کمیته بین‌المللی پارالمپیک شده است.

رحمان نامزد عضویت در انجمن ورزشکاران پارالمپیکی

وزنه‌بردار دسته فوق سنگین ایران به همراه ۲۱ ورزشکار دیگر نامزد انتخابات انجمن ورزشکاران کمیته بین‌المللی پارالمپیک شده است.
رحمان نامزد عضویت در انجمن ورزشکاران پارالمپیکی

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author