رایزنی های ظریف در لهستان

رایزنی های ظریف در لهستان
گفت و گوها، ومذاکرات دو جانبه «محمد جواد ظریف» و «ویتولد واشچیکوفسکی » در حضور هیات های همراه و با ضیافت شام رسمی انجام شد.
۱۲:۴۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


رایزنی های ظریف در لهستان

گفت و گوها، ومذاکرات دو جانبه «محمد جواد ظریف» و «ویتولد واشچیکوفسکی » در حضور هیات های همراه و با ضیافت شام رسمی انجام شد.
۱۲:۴۰ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۰ خرداد


رایزنی های ظریف در لهستان

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author