رایزنی شمخانی در هند

رایزنی شمخانی در هند
دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی با نخست وزیر هند در دهلی نو دیدار کرد. شمخانی در این دیدار از مواضع ثابت هند در دفاع از حقوق هسته‌ ای صلح‌ آمیز کشورمان در طول سال‌ های گذشته قدردانی کرد.
۰۸:۴۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


رایزنی شمخانی در هند

دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی با نخست وزیر هند در دهلی نو دیدار کرد. شمخانی در این دیدار از مواضع ثابت هند در دفاع از حقوق هسته‌ ای صلح‌ آمیز کشورمان در طول سال‌ های گذشته قدردانی کرد.
۰۸:۴۵ – ۱۳۹۵ شنبه ۶ شهریور


رایزنی شمخانی در هند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author