راهگذر چابهار، راه ارتباطی ایران به آسیای میانه

راهگذر چابهار، راه ارتباطی ایران به آسیای میانه
وزیر راه و شهرسازی راهگذر با اشاره به امضای سند موافقت‌ نامه تأسیس راهگذر چابهار، میان ایران و هند گفت: با تاسیس این راهگذر، ایران از طریق شبکه ریلی، می‌تواند به آسیای میانه تا چین و روسیه متصل شود.
۱۲:۲۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


راهگذر چابهار، راه ارتباطی ایران به آسیای میانه

وزیر راه و شهرسازی راهگذر با اشاره به امضای سند موافقت‌ نامه تأسیس راهگذر چابهار، میان ایران و هند گفت: با تاسیس این راهگذر، ایران از طریق شبکه ریلی، می‌تواند به آسیای میانه تا چین و روسیه متصل شود.
۱۲:۲۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


راهگذر چابهار، راه ارتباطی ایران به آسیای میانه

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author