راهپیمایی در ۸۵۰ شهر

راهپیمایی در ۸۵۰ شهر
در دیگر شهر های کشورمان هم مراسم روز جهانی قدس برگزار شد. راهپیمایان در پایان مراسم با تایید قطعنامه ۱۰ بندی راهپیمایی بر حمایت از آرمان آزادی قدس شریف به عنوان اولویت نخست امت اسلامی و مقاومت در مقابل توطئه های دشمن صهیونیست تاکید کردند.
۲۱:۳۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


راهپیمایی در ۸۵۰ شهر

در دیگر شهر های کشورمان هم مراسم روز جهانی قدس برگزار شد. راهپیمایان در پایان مراسم با تایید قطعنامه ۱۰ بندی راهپیمایی بر حمایت از آرمان آزادی قدس شریف به عنوان اولویت نخست امت اسلامی و مقاومت در مقابل توطئه های دشمن صهیونیست تاکید کردند.
۲۱:۳۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


راهپیمایی در ۸۵۰ شهر

خرید vpn kerio رایگان

خبرهای داغ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author