راهپیمایان در دمشق فریاد مقاومت سر دادند

راهپیمایان در دمشق فریاد مقاومت سر دادند
راهپیمایان روز جهانی قدس در دمشق در حالی که نمادهای مختلفی از مقاومت در دست داشتند ، بر ادامه مبارزه علیه اشغالگران صهیونیست و آزادسازی قدس شریف تاکید کردند.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


راهپیمایان در دمشق فریاد مقاومت سر دادند

راهپیمایان روز جهانی قدس در دمشق در حالی که نمادهای مختلفی از مقاومت در دست داشتند ، بر ادامه مبارزه علیه اشغالگران صهیونیست و آزادسازی قدس شریف تاکید کردند.
۱۴:۴۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۱۱ تیر


راهپیمایان در دمشق فریاد مقاومت سر دادند

خرید vpn گوشی آیفون

نفت آموزش پرورش دولتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author