رانیری: کونته در چلسی موفق خواهد بود

رانیری: کونته در چلسی موفق خواهد بود
کلودیو رانیری، سرمربی ایتالیایی چلسی معتقد است که آنتونیو کونته، هموطن او در تیم چلسی موفق به کسب افتخارات زیادی روی نیمکت این تیم خواهد شد.

رانیری: کونته در چلسی موفق خواهد بود

کلودیو رانیری، سرمربی ایتالیایی چلسی معتقد است که آنتونیو کونته، هموطن او در تیم چلسی موفق به کسب افتخارات زیادی روی نیمکت این تیم خواهد شد.
رانیری: کونته در چلسی موفق خواهد بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author