رانیری: سرمربی تیم ملی انگلیس نخواهم شد

رانیری: سرمربی تیم ملی انگلیس نخواهم شد
کلودیو رانیری، سرمربی لسترسیتی، احتمال حضورش روی نیمکت انگلیس به عنوان جانشین سم آلاردایس را رد کرد.

رانیری: سرمربی تیم ملی انگلیس نخواهم شد

کلودیو رانیری، سرمربی لسترسیتی، احتمال حضورش روی نیمکت انگلیس به عنوان جانشین سم آلاردایس را رد کرد.
رانیری: سرمربی تیم ملی انگلیس نخواهم شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author