رانندگان درتهران از خلوتی نوروز سوء استفاده نکنند

۳۷۰ دوربین ثابت و سیار کنترل سرعت درتهران به کار گرفته شده است تا رانندگانی که ازخلوتی نوروز سوء استفاده می کنند کشف وجریمه کنند.
۱۲:۳۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۶ فروردین


اتوبیوگرافی

ابزار رسانه

label, , , , , , , , ,

About the author