رامین رضاییان باز هم نیمکت‌نشین شد

رامین رضاییان باز هم نیمکت‌نشین شد
کادر فنی پرسپولیس اسامی بازیکنان این تیم برای بازی با سپاهان را اعلام کرد.

رامین رضاییان باز هم نیمکت‌نشین شد

کادر فنی پرسپولیس اسامی بازیکنان این تیم برای بازی با سپاهان را اعلام کرد.
رامین رضاییان باز هم نیمکت‌نشین شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author