راز حرف‌های درگوشی که باعث شکست پرسپولیس شد

راز حرف‌های درگوشی که باعث شکست پرسپولیس شد
دروازه‌بان قشقایی شیراز پس از برتری مقابل پرسپولیس گفت:«شجاع بازی کردیم و از نام پرسپولیس نترسیدیم.»

راز حرف‌های درگوشی که باعث شکست پرسپولیس شد

دروازه‌بان قشقایی شیراز پس از برتری مقابل پرسپولیس گفت:«شجاع بازی کردیم و از نام پرسپولیس نترسیدیم.»
راز حرف‌های درگوشی که باعث شکست پرسپولیس شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author