رئیس سازمان حج به عربستان رفت

رئیس سازمان حج به عربستان رفت
هیئتی از سازمان حج و زیارت ایران به دعوت وزارت حج عربستان برای انجام دور دوم مذاکرات حج به عربستان رفت.
۱۸:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


رئیس سازمان حج به عربستان رفت

هیئتی از سازمان حج و زیارت ایران به دعوت وزارت حج عربستان برای انجام دور دوم مذاکرات حج به عربستان رفت.
۱۸:۳۶ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد


رئیس سازمان حج به عربستان رفت

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author