رئیس جمهور قهرمانی شمشیربازان را تبریک گفت

رئیس جمهور قهرمانی شمشیربازان را تبریک گفت
دکتر حسن روحانی در توییت خود قهرمانی سابریست‌های ایران در جام جهانی را تبریک گفت.

رئیس جمهور قهرمانی شمشیربازان را تبریک گفت

دکتر حسن روحانی در توییت خود قهرمانی سابریست‌های ایران در جام جهانی را تبریک گفت.
رئیس جمهور قهرمانی شمشیربازان را تبریک گفت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author