رئیس جمهور، صفحه زرین دیگری در تاریخ مردم سالاری دینی گشوده شد

رئیس جمهوری با قدردانی از حضور پرشور و شعور مردم در انتخابات که صفحه زرین دیگری را در تاریخ مردم سالاری دینی گشود، از رهنمودهای مقام معظم رهبری که مردم را به حضوری گسترده در انتخابات دعوت کردند، سپاسگزاری کرد.
۲۳:۰۲ – ۱۳۹۴ یک شنبه ۹ اسفند


فانتزی

موزیک جوان

label, , , , , , , , ,

About the author