رئال به دنبال جذب پایه و کانته

رئال به دنبال جذب پایه و کانته
یکی از ایجینت‌های فیفا مدعی شد که رئال مادرید پیشنهاداتی برای جذب دیمیتری پایه و ان گولو کانته به باشگاه‌های وستهام و لسترسیتی ارائه کرده است.

رئال به دنبال جذب پایه و کانته

یکی از ایجینت‌های فیفا مدعی شد که رئال مادرید پیشنهاداتی برای جذب دیمیتری پایه و ان گولو کانته به باشگاه‌های وستهام و لسترسیتی ارائه کرده است.
رئال به دنبال جذب پایه و کانته

اتوبیوگرافی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author