ذوب‌آهن – العین؛ بنفش‌ها اسیر در قفس آهنین

ذوب‌آهن – العین؛ بنفش‌ها اسیر در قفس آهنین
بعد از حذف تلخ اما سرفرازانه تراکتورسازی برابر حریف اماراتی امشب تکلیف دومین دوئل فوتبال دو کشور در نصف جهان مشخص می شود جایی که ذوبی ها بخت اول رسیدن به جمع هشت تیم برتر قاره کهن هستند.

ذوب‌آهن – العین؛ بنفش‌ها اسیر در قفس آهنین

بعد از حذف تلخ اما سرفرازانه تراکتورسازی برابر حریف اماراتی امشب تکلیف دومین دوئل فوتبال دو کشور در نصف جهان مشخص می شود جایی که ذوبی ها بخت اول رسیدن به جمع هشت تیم برتر قاره کهن هستند.
ذوب‌آهن – العین؛ بنفش‌ها اسیر در قفس آهنین

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author