دی‌بوئر: تمرکزمان را از دست دادیم

دی‌بوئر: تمرکزمان را از دست دادیم
فرانک دی بوئر، سرمربی اینتر پس از شکست شب گذشته تیمش مقابل اسپارتا پراگ مدعی شد که شاگردانش تمرکزشان را از دست داده اند.

دی‌بوئر: تمرکزمان را از دست دادیم

فرانک دی بوئر، سرمربی اینتر پس از شکست شب گذشته تیمش مقابل اسپارتا پراگ مدعی شد که شاگردانش تمرکزشان را از دست داده اند.
دی‌بوئر: تمرکزمان را از دست دادیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author