دینامو- روستوف؛ دوئل در مسکو/ استارت ایرانی‌های روسیه در جام حذفی

دینامو- روستوف؛ دوئل در مسکو/ استارت ایرانی‌های روسیه در جام حذفی
عصر امروز رقابت های حذفی فوتبال روسیه در حالی آغاز می شود که سه لژیونر ایرانی حاضر در این کشور با تیم های خود به مصاف رقبا خواهند رفت.

دینامو- روستوف؛ دوئل در مسکو/ استارت ایرانی‌های روسیه در جام حذفی

عصر امروز رقابت های حذفی فوتبال روسیه در حالی آغاز می شود که سه لژیونر ایرانی حاضر در این کشور با تیم های خود به مصاف رقبا خواهند رفت.
دینامو- روستوف؛ دوئل در مسکو/ استارت ایرانی‌های روسیه در جام حذفی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author