دیدار فرماندهان سپاه با رهبر انقلاب

دیدار فرماندهان سپاه با رهبر انقلاب
جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند.
۱۰:۰۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


دیدار فرماندهان سپاه با رهبر انقلاب

جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز با رهبر معظم انقلاب دیدار می کنند.
۱۰:۰۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۸ شهریور


دیدار فرماندهان سپاه با رهبر انقلاب

label, , , , , , , , , , , ,

About the author