دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب

دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب
رئیس و اعضای مجلس خبرگان با مقام معظم رهبری دیدار کردند.
۱۲:۰۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب

رئیس و اعضای مجلس خبرگان با مقام معظم رهبری دیدار کردند.
۱۲:۰۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد


دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان با رهبر انقلاب

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author