دیدار آجورلو با خانواده هوادار مرحوم تراکتور

دیدار آجورلو با خانواده هوادار مرحوم تراکتور
مدیرعامل تیم تراکتورسازی با خانواده هوادار مرحوم این این باشگاه دیدار کرد.

دیدار آجورلو با خانواده هوادار مرحوم تراکتور

مدیرعامل تیم تراکتورسازی با خانواده هوادار مرحوم این این باشگاه دیدار کرد.
دیدار آجورلو با خانواده هوادار مرحوم تراکتور

label, , , , , , , , , , , ,

About the author