دو بازیکن در راه مالزی/ دو لژیونر به تیم ملی پیوستند

دو بازیکن در راه مالزی/ دو لژیونر به تیم ملی پیوستند
سعید عزت اللهی و میلاد محمدی در فرودگاه دبی به سایر ملی پوشان اضافه شدند عازم مالزی شدند.

دو بازیکن در راه مالزی/ دو لژیونر به تیم ملی پیوستند

سعید عزت اللهی و میلاد محمدی در فرودگاه دبی به سایر ملی پوشان اضافه شدند عازم مالزی شدند.
دو بازیکن در راه مالزی/ دو لژیونر به تیم ملی پیوستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author