دو بازیکنی که از مورینیو راضی نیستند

دو بازیکنی که از مورینیو راضی نیستند
به نظر می رسد لوک شاو و هنریک میخیتاریان، از شیوه سرمربیگری ژوزه مورینیو راضی نیستند و ممکن است از منچستر جدا شوند.

دو بازیکنی که از مورینیو راضی نیستند

به نظر می رسد لوک شاو و هنریک میخیتاریان، از شیوه سرمربیگری ژوزه مورینیو راضی نیستند و ممکن است از منچستر جدا شوند.
دو بازیکنی که از مورینیو راضی نیستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author