دوکشته در تیراندازی مارسی فرانسه

دوکشته در تیراندازی مارسی فرانسه
تیراندازی در مارسی فرانسه دو کشته و یک زخمی برجا گذاشت.
۰۹:۳۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


دوکشته در تیراندازی مارسی فرانسه

تیراندازی در مارسی فرانسه دو کشته و یک زخمی برجا گذاشت.
۰۹:۳۰ – ۱۳۹۵ شنبه ۵ تیر


دوکشته در تیراندازی مارسی فرانسه

شهر خبر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author