دومین محرمی تاریخ از ملوان آمد/ زوج ملوانی جانشین رامین رضاییان

دومین محرمی تاریخ از ملوان آمد/ زوج ملوانی جانشین رامین رضاییان
مدافع – هافبک راست اسبق تیم فوتبال ملوان با عقد قراردادی دو ساله افتخار پوشیدن پیراهن پرسپولیس را به دست آورد.

دومین محرمی تاریخ از ملوان آمد/ زوج ملوانی جانشین رامین رضاییان

مدافع – هافبک راست اسبق تیم فوتبال ملوان با عقد قراردادی دو ساله افتخار پوشیدن پیراهن پرسپولیس را به دست آورد.
دومین محرمی تاریخ از ملوان آمد/ زوج ملوانی جانشین رامین رضاییان

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author