دومین جسد حادثه شهران پیدا شد

دومین جسد حادثه شهران پیدا شد
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از کشف دومین جسد حادثه شهران خبر داد.
۱۴:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


دومین جسد حادثه شهران پیدا شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از کشف دومین جسد حادثه شهران خبر داد.
۱۴:۳۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


دومین جسد حادثه شهران پیدا شد

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author