دولت راه ورود تعاونی ها به بورس را هموار کرد

دولت راه ورود تعاونی ها به بورس را هموار کرد
براساس مصوبه دولت و در راستای دسترسی شرکت‌های تعاونی به ابزارهای مالی، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.
۱۵:۲۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


دولت راه ورود تعاونی ها به بورس را هموار کرد

براساس مصوبه دولت و در راستای دسترسی شرکت‌های تعاونی به ابزارهای مالی، اشخاص مزبور مجاز به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار در چارچوب مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار می‌باشند.
۱۵:۲۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۹ تیر


دولت راه ورود تعاونی ها به بورس را هموار کرد

خرید vpn سرور انگلستان

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author