دولت آینده رژیم صهیونیستی، نیامده صدای فلسطینیان را درآورد!

دولت آینده رژیم صهیونیستی، نیامده صدای فلسطینیان را درآورد!
مقامات فلسطینی روز چهارشنبه ورود آویگدور لیبرمن ملی گرای افراطی را به دولت رژیم صهیونیستی « تهدید واقعی » برای ثبات منطقه ای توصیف کردند.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


دولت آینده رژیم صهیونیستی، نیامده صدای فلسطینیان را درآورد!

مقامات فلسطینی روز چهارشنبه ورود آویگدور لیبرمن ملی گرای افراطی را به دولت رژیم صهیونیستی « تهدید واقعی » برای ثبات منطقه ای توصیف کردند.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۵ خرداد


دولت آینده رژیم صهیونیستی، نیامده صدای فلسطینیان را درآورد!

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author