دوشب است از شدت ناراحتی نخوابیدم/ واکنش تند خلیل‌زاده به کم‌کاری مقابل پرسپولیس

دوشب است از شدت ناراحتی نخوابیدم/ واکنش تند خلیل‌زاده به کم‌کاری مقابل پرسپولیس
مدافع تیم سپاهان می‌گوید سرسفره پدر و مادرش بزرگ شده و تمام افرادی که شایعه کم‌کاری اش را مطرح کردند، به خدا واگذار می‌کند. او ادعا می‌کند از شدت ناراحتی دوشب است نخوابیده و به حرف‌های یکسری افراد توجهی ندارد.

دوشب است از شدت ناراحتی نخوابیدم/ واکنش تند خلیل‌زاده به کم‌کاری مقابل پرسپولیس

مدافع تیم سپاهان می‌گوید سرسفره پدر و مادرش بزرگ شده و تمام افرادی که شایعه کم‌کاری اش را مطرح کردند، به خدا واگذار می‌کند. او ادعا می‌کند از شدت ناراحتی دوشب است نخوابیده و به حرف‌های یکسری افراد توجهی ندارد.
دوشب است از شدت ناراحتی نخوابیدم/ واکنش تند خلیل‌زاده به کم‌کاری مقابل پرسپولیس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author