دنی کارواخال:/ امیدوارم صدرنشینی رئال تداوم داشته باشد

دنی کارواخال:/ امیدوارم صدرنشینی رئال تداوم داشته باشد
دنی کارواخال، مدافع اسپانیایی رئال مادرید تاکید کرد که این تیم تلاش می کند تا صدرنشینی خود در لالیگا را حفظ کرده و به این روند مثبت ادامه دهد.

دنی کارواخال:/ امیدوارم صدرنشینی رئال تداوم داشته باشد

دنی کارواخال، مدافع اسپانیایی رئال مادرید تاکید کرد که این تیم تلاش می کند تا صدرنشینی خود در لالیگا را حفظ کرده و به این روند مثبت ادامه دهد.
دنی کارواخال:/ امیدوارم صدرنشینی رئال تداوم داشته باشد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author