دلیل غیبت آزمون در تیم ملی مشخص شد

دلیل غیبت آزمون در تیم ملی مشخص شد
ایسنا نوشت؛ مدیر تیم‌ ملی فو‌تبا‌ل می‌گوید سردار آزمون به دلیل مسائل تحصیلی و اداری از کادرفنی تیم ‌ملی اجازه خروج از اردو را گرفته است.

دلیل غیبت آزمون در تیم ملی مشخص شد

ایسنا نوشت؛ مدیر تیم‌ ملی فو‌تبا‌ل می‌گوید سردار آزمون به دلیل مسائل تحصیلی و اداری از کادرفنی تیم ‌ملی اجازه خروج از اردو را گرفته است.
دلیل غیبت آزمون در تیم ملی مشخص شد

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author