دلم برای تک تک لحظات تنگ خواهد شد؛/ گریه های مهدی مهدوی برای چه بود؟ (عکس)

دلم برای تک تک لحظات تنگ خواهد شد؛/ گریه های مهدی مهدوی برای چه بود؟ (عکس)
پاسور تیم ملی والیبال ایران در جمع تشویق مردم و اشک های خودش از بازی های ملی خداحافظی کرد اما او حرف های زیادی برای گفتن داشت.

دلم برای تک تک لحظات تنگ خواهد شد؛/ گریه های مهدی مهدوی برای چه بود؟ (عکس)

پاسور تیم ملی والیبال ایران در جمع تشویق مردم و اشک های خودش از بازی های ملی خداحافظی کرد اما او حرف های زیادی برای گفتن داشت.
دلم برای تک تک لحظات تنگ خواهد شد؛/ گریه های مهدی مهدوی برای چه بود؟ (عکس)

label, , , , , , , , , , , ,

About the author