دفاع آلگری از تصمیمش/ ایگواین به درستی نیمکت‌نشین شد!

دفاع آلگری از تصمیمش/ ایگواین به درستی نیمکت‌نشین شد!
سرمربی یوونتوس از تصمیمش در مورد نیمکت‌نشین کردن ایگواین در برابر نزاتروی دفاع کرد.

دفاع آلگری از تصمیمش/ ایگواین به درستی نیمکت‌نشین شد!

سرمربی یوونتوس از تصمیمش در مورد نیمکت‌نشین کردن ایگواین در برابر نزاتروی دفاع کرد.
دفاع آلگری از تصمیمش/ ایگواین به درستی نیمکت‌نشین شد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author