دفاعیه فدراسیون فوتبال ایران برابر عربستان

دفاعیه فدراسیون فوتبال ایران برابر عربستان
ایسنا نوشت: فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا به این نهاد در اعلام تصمیم به سود فوتبال عربستان اعتراض کرد.

دفاعیه فدراسیون فوتبال ایران برابر عربستان

ایسنا نوشت: فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا به این نهاد در اعلام تصمیم به سود فوتبال عربستان اعتراض کرد.
دفاعیه فدراسیون فوتبال ایران برابر عربستان

بک لینک

label, , , , , , , , , , , ,

About the author