دشان: سوئد بدون زلاتان ضعیف شده

دشان: سوئد بدون زلاتان ضعیف شده
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، معتقد است بعد از بازنشستگی زلاتان ابراهیموویچ، تیم ملی سوئد به اندازه قبل خطرناک نیست.

دشان: سوئد بدون زلاتان ضعیف شده

دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، معتقد است بعد از بازنشستگی زلاتان ابراهیموویچ، تیم ملی سوئد به اندازه قبل خطرناک نیست.
دشان: سوئد بدون زلاتان ضعیف شده

تلگرام نارنجی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author