دست‌نشان: فرم «حُسن انجام کار» را امضا کردم

دست‌نشان: فرم «حُسن انجام کار» را امضا کردم
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تأکید کرد که تیمش برای مساوی گرفتن از صبای قم به این شهر نخواهد رفت.

دست‌نشان: فرم «حُسن انجام کار» را امضا کردم

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تأکید کرد که تیمش برای مساوی گرفتن از صبای قم به این شهر نخواهد رفت.
دست‌نشان: فرم «حُسن انجام کار» را امضا کردم

خرید بک لینک رنک 6

کرمان نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author