دست‌نشان:به چیزی که مستحقش بودیم نرسیدیم

دست‌نشان:به چیزی که مستحقش بودیم نرسیدیم
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان،‌ گفت:به چیزی که استحقاقش را داشتیم نرسیدیم، تساوی در بازی خانگی برایمان حکم شکست را دارد.

دست‌نشان:به چیزی که مستحقش بودیم نرسیدیم

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان،‌ گفت:به چیزی که استحقاقش را داشتیم نرسیدیم، تساوی در بازی خانگی برایمان حکم شکست را دارد.
دست‌نشان:به چیزی که مستحقش بودیم نرسیدیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author