دستگیری تروریست های انتحاری در کربلا

دستگیری تروریست های انتحاری در کربلا
نیروهای عراقی حملات انتحاری داعش در منطقه النخیب در مرزهای کربلا و الانبار را خنثی کردند.
۱۴:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


دستگیری تروریست های انتحاری در کربلا

نیروهای عراقی حملات انتحاری داعش در منطقه النخیب در مرزهای کربلا و الانبار را خنثی کردند.
۱۴:۴۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۸ تیر


دستگیری تروریست های انتحاری در کربلا

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , ,

About the author