در پی نظرسنجی RTL/ پشت کردن فرانسوی ها به کریم بنزما

کریم بنزما از کمترین حمایت لازم در بین مردم فرانسه برای بازگشت به تیم ملی برخوردار است.

خرید غذا

افق

label, , , , , , , , ,

About the author