در نظرسنجی آ.اس مشخص شد/ ترکیب موردنظر هواداران رئال و اتلتیکو برای دربی

در نظرسنجی آ.اس مشخص شد/ ترکیب موردنظر هواداران رئال و اتلتیکو برای دربی
هواداران رئال مادرید بیشتر مشتاقند تا زیدان امشب در مقابل اتلتیکو، از لوکاس به جای کریم بنزما استفاده کند.

در نظرسنجی آ.اس مشخص شد/ ترکیب موردنظر هواداران رئال و اتلتیکو برای دربی

هواداران رئال مادرید بیشتر مشتاقند تا زیدان امشب در مقابل اتلتیکو، از لوکاس به جای کریم بنزما استفاده کند.
در نظرسنجی آ.اس مشخص شد/ ترکیب موردنظر هواداران رئال و اتلتیکو برای دربی

زندگینامه جوکر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author