در نشست خبری پس از بازی لاس پالماس مطرح شد/ دلیل تعویض شدن رونالدو از زبان زیدان

در نشست خبری پس از بازی لاس پالماس مطرح شد/ دلیل تعویض شدن رونالدو از زبان زیدان
رئال مادرید در شبی که شایسته پیروزی بود و موقعیت های زیادی را از دست داد، برابر لاس پالماس 2-2 متوقف شد.

در نشست خبری پس از بازی لاس پالماس مطرح شد/ دلیل تعویض شدن رونالدو از زبان زیدان

رئال مادرید در شبی که شایسته پیروزی بود و موقعیت های زیادی را از دست داد، برابر لاس پالماس 2-2 متوقف شد.
در نشست خبری پس از بازی لاس پالماس مطرح شد/ دلیل تعویض شدن رونالدو از زبان زیدان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author