در نشست خبری بازی با هامبورگ/ آنچلوتی: روبن باید روی نیمکت بنشیند

در نشست خبری بازی با هامبورگ/ آنچلوتی: روبن باید روی نیمکت بنشیند
بایرن مونیخ که شروعی فوق العاده در فصل جدید داشته، فردا باید در زمین هامبورگ به میدان برود.

در نشست خبری بازی با هامبورگ/ آنچلوتی: روبن باید روی نیمکت بنشیند

بایرن مونیخ که شروعی فوق العاده در فصل جدید داشته، فردا باید در زمین هامبورگ به میدان برود.
در نشست خبری بازی با هامبورگ/ آنچلوتی: روبن باید روی نیمکت بنشیند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author