در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ آلگری: نیمک نشینی ایگواین تصمیم درستی بود

در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ آلگری: نیمک نشینی ایگواین تصمیم درستی بود
گونزالو ایگواین، خرید گران قیمت یوونتوس، شب گذشته در دربی ایتالیا بازی را از روی نیمکت آغاز کرد.

در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ آلگری: نیمک نشینی ایگواین تصمیم درستی بود

گونزالو ایگواین، خرید گران قیمت یوونتوس، شب گذشته در دربی ایتالیا بازی را از روی نیمکت آغاز کرد.
در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت/ آلگری: نیمک نشینی ایگواین تصمیم درستی بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author