در مصاحبه با وبسایت یوفا/ پیکه: به لطف MSN خیالمان راحت است

از زمانیکه سوارز به بتارسلونا پیوسته و در کنار مسی و نیمار، مثلث MSN را در بارسلونا شکل داده، خط حمله آبی اناری ها قدرتمندتر از همیشه شده است.

bluray movie download

کانون نماز

label, , , , , , , , ,

About the author