در مصاحبه با مارکا/ ژابی: گل راموس، از بهترین لحظات زندگیم بود

در مصاحبه با مارکا/ ژابی: گل راموس، از بهترین لحظات زندگیم بود
ژابی آلونسو هنوز فینال لیگ قهرمانان سال 2014 را فراموش نکرده و از گل تساوی رئال در دقیقه 93 به عنوان یکی از بهترین لحظات زندگی اش یاد می کند.

در مصاحبه با مارکا/ ژابی: گل راموس، از بهترین لحظات زندگیم بود

ژابی آلونسو هنوز فینال لیگ قهرمانان سال 2014 را فراموش نکرده و از گل تساوی رئال در دقیقه 93 به عنوان یکی از بهترین لحظات زندگی اش یاد می کند.
در مصاحبه با مارکا/ ژابی: گل راموس، از بهترین لحظات زندگیم بود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author