در مصاحبه با مارکا/ ژابی: دوست دارم برای سیمئونه بازی کنم

در مصاحبه با مارکا/ ژابی: دوست دارم برای سیمئونه بازی کنم
ژابی آلونسو از معدود بازیکنانی است که سابقه کار کردن با مربیان بزرگی چون مورینیو، گواردیولا و آنچلوتی نصیبش شده است.

در مصاحبه با مارکا/ ژابی: دوست دارم برای سیمئونه بازی کنم

ژابی آلونسو از معدود بازیکنانی است که سابقه کار کردن با مربیان بزرگی چون مورینیو، گواردیولا و آنچلوتی نصیبش شده است.
در مصاحبه با مارکا/ ژابی: دوست دارم برای سیمئونه بازی کنم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author