در مصاحبه با فاکس اسپورت/ انتقاد دوباره سرمربی آرژانتین از لوئیس انریکه

در مصاحبه با فاکس اسپورت/ انتقاد دوباره سرمربی آرژانتین از لوئیس انریکه
ادگاردو بائوسا، سرمربی تیم ملی آرژانتین یک بار دیگر از مربی بارسلونا به خاطر بازی دادن به مسی مصدوم انتقاد کرد.

در مصاحبه با فاکس اسپورت/ انتقاد دوباره سرمربی آرژانتین از لوئیس انریکه

ادگاردو بائوسا، سرمربی تیم ملی آرژانتین یک بار دیگر از مربی بارسلونا به خاطر بازی دادن به مسی مصدوم انتقاد کرد.
در مصاحبه با فاکس اسپورت/ انتقاد دوباره سرمربی آرژانتین از لوئیس انریکه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author